Az utóbbi években a vezetőkben megnőtt az igény az iskolai képzési formáktól eltérő, alternatív tanulási lehetőségek iránt.

A Barnabás Csoportban arról vagyunk meggyőződve, hogy vezetőket elsősorban vezetők képeznek, nem intézmények. Ezért fontosnak tartjuk olyan ösztönző kapcsolatok kiépülését, melyekben lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra, -pl. tréningek, képzések, mentori kapcsolatok által-. A vezetőkbe fektetett szolgálatunk által nem csak őket magukat szeretnénk képezni, hanem azt is elősegíteni, hogy az általuk vezetett gyülekezetek egészségesen növekedjenek, és új gyülekezetek alakuljanak.

A gyülekezet Krisztusban hívő és Őt szerető emberekből épül fel. A keresztények, amikor Isten gyermekei lettek, egymásnak testvéreivé is váltak, ezért az egészséges gyülekezeti élet érdekében a hívők megélt közössége létfontosságú. Fontos, hogy (jól) csináljuk, ebben szeretnénk segíteni.

Szeretetközösségeken alapuló
gyülekezeti élet I.

Szeretetközösségeken alapuló
gyülekezeti élet II.

 

jelentkezés

Csendesítő

Három napra elvonulunk, hogy ezt az időt egy kisebb csoportban, csendes imádságban egyénileg és csoportosan és lelki kísérői beszélgetésekkel töltsük el. Annak szellemében, ahogy Jézus tanítványait hívta: „Jöjjetek velem csak ti magatok … és pihenjetek meg egy kissé” (Mk 6,31).

 

Kegytér

Olyan imaóra, melynek célja az, hogy a résztvevők Istennel élt közössége mélyüljön. Ezért  6-12 fő találkozik, kéthetente, hogy olvassák a Szentírást, elmélkedjenek felette, beszámoljanak lelki útjukról, és figyeljenek arra, amit testvérük magáról oszt meg.

 

Lelkiségi műhelyek

A hitélet következetesebb megélése érdekében ránk váró kihívásokra bibliai, történelmi és gyakorlati szempontokból nézünk rá, az ehhez illő szemléletmód formálódását és gyakorlatok kialakítását együtt keressük. Ezeket segítünk felfedezni, megtervezni.
jelentkezés

A sikeres, jól működő szervezetek/közösségek jellemzője a küldetéstudat, a jövőkép orientált gondolkodás és a stratégiai működés. Ez nem csak az üzleti életben, hanem a Bibliában is megfigyelhető törvényszerűség. Segítünk ezeket felfedezni, megtervezni.

Céltudatos gyülekezet

Világos elképzelése van a közösséged vezetőségnek arról, hogy ISTEN milyen CÉLT adott a gyülekezeteteknek? Van LÁTÁSA a vezetőségnek arra nézve, hogy Isten merre akarja vezetni a gyülekezetet? Van-e elképzelésetek arról, hogy hogyan jön létre és formálódik ki egy olyan JÖVŐKÉP és STRATÉGIA, ami vezeti a munkátokat? Tudjuk, hogy miért létezünk, merre tartunk, és mit kell tennünk? Tisztában vagyunk azzal, hogy a közös múltunk hogyan támogatja vagy gátolja a küldetésünk betöltését?

Az a célunk, hogy a gyülekezet vezetőit e kérdések Szentlélektől ihletett és szakszerű megválaszolásában segítsük.

részletek

A Szentírás az egészséges vezetést csapatmunkának mutatja be. Ebben is megnyilvánul, hogy a Szentháromság egy Isten a maga képére teremtett minket. A csapatépítés célja, hogy segítsen felfedezni azt, hogy az egy sikeres vezetői teamben milyen szerepet tölthetsz be. A tréning az együttes fejlesztést, vagyis a résztvevők közötti jobb kommunikációt, és a hatékonyabb együttműködést segíti elő. 

részletek